AVT – Anti-vibracijska tehnologija
AVT tehnologija smanjuje količinu vibracija prenesenu s alata na tijelo korisnika. Povećana oštećenja ruku i tijela su uzrokovana korištenjem modernih električnih i akumulatorskih uređaja. Ručni alati, mehanički uređaji te teška teretna vozila su glavni izvor vibracija koje mogu biti štetne, ovisno o njihovom intenzitetu, frekvenciji te trajanju izloženosti.
  
Kako funkcionira AVT?
Analiza usporedba za smanjenje efekta vibracija Makita alata je jedna od najboljih u svijetu. Prilikom rješavanja problema Makita AVT alata, sudjelovali smo s korisnicima naših uređaja te poštivali njihove potrebe na radnom području.
  
Dvije kategorije vibracija na ljudsko tijelo:  
- WBV – Vibracije Cijelog Tijela 

- HAV – Vibracije Šaka-Ruku
Oba tipa vibracija pojavljuju se kada je korisnik u kontaktu s vibrirajućim uređajem kao što su ručni alati, vozila ili zgrade koje emitiraju vibracije različitih frekvencija, intenziteta te karakteristika na tijelo ili dio tijela.  Dulje izlaganje vibracijama ima štetne učinke na zdravlje, sigurnost, udobnost i kvalitetu života korisnika. Kako bi smanjili izloženost vibracijama, Makita je razvila jedinstveni sistem koji značajno smanjuje učinke vibrirajućih uređaja.
 
Glavne karakteristike AVT tehnologije:  
   
Antivibrirajuća Ručka 
Kuglasti zglob na ručci raspodjeljuje vibracije u svim smjerovima. Gumeni amortizeri apsorbiraju te vibracije i smanjuju njihov utjecaj na korisnika.
Antivibracijska bočna ručka 
Kada antivibrirajuća bočna ručka počne vibrirati, vibracije se raspodjeljuju u svim smjerovima zahvaljujući kuglastom zglobu koji djeluje kao spojnica. Gumeni amortizer između RUČKE i OSOVINE apsorbira vibracije kuglastog zgloba. 
 
   
Prigušivanje vibracija

AVT mehanizam prebacuje tlak zraka u prostoru ručice te cijevi te »aktivno« kontrolira balansirku kako bi se kretala u suprotnome smjeru od klipa. Na ovaj način eliminiramo vibracije koje bi uzrokovao klip. Kao dodatna mjera opreza neki od naših alata su opremljeni antivibrirajućim ručkama za učinkovitije prigušivanje vibracija.