26.11.2018
Od 10,8 V do 12 V max maksimalnog napona

Naša nova serija CXT akumulatora od sada se ne definira nazivnim naponom od 10,8 V, već maksimalnim naponom od 12 V. Promjenom oznake u 12 V Max., Makita slijedi najnovije trendove u industriji kako bi korisnici lakše mogli razlikovati novu seriju akumulatora od starih akumulatora od 10,8 V „uložnog tipa”.

Nazivi modela alata neće se mijenjati.

 

VAŽNO:
Tehničke karakteristike ostat će nepromijenjene, mijenja se samo označavanje.
„Stari” 10,8 V i „novi” 12 V Max CXT akumulatori, punjači i alati ostat će 100 % kompatibilni. Narudžbe stare serije 10,8 V postepeno će se mijenjati i isporučivati kao nova 12 V Max serija.