Okoliš
Ekološke aktivnosti
Kao globalnom dobavljaču širokog asortimana električnih alata koji pomažu ljudima u stvaranju doma i životnog okruženja, važno nam je da uzmemo u obzir utjecaj životnog stila svake osobe na okoliš te da prepoznamo kako se ekološki problemi poput globalnog zatopljenja tiču nas izravno. Cijela Makita grupa radi na stvaranju održivog društva usmjerenog na recikliranje, koje objedinjuje brigu za okoliš i ekonomiju tako što iz temelja revidiramo svoje poslovne aktivnosti i životne stilove.
Postavili smo dugoročne ciljeve za uštedu energije, smanjenje emisija ugljikova dioksida, postizanje nultih emisija iz otpada i smanjenje uporabe određenih kemikalija te primjenjujemo aktivnosti za očuvanje okoliša postavljanjem brojčanih vrijednosti za te ciljeve svake godine. Među našim proizvodima također ima električnih alata koji koriste lagane i dugovječne litij-ionske baterije te ćemo nastaviti razvijati proizvode koji su prikladni i za korisnike i za okoliš.
 
LXT – Litij-Ion ekstremna tehnologija
Litij-ionska baterija omogućuje visoke napone, visoku gustoću energije i nisku razinu samopražnjenja. Također je lagana i kompaktna te ima visoku energetsku učinkovitost. LXT postiže brzo punjenje i dugotrajni radni ciklus kombinacijom litij-ionske baterije i optimalnog sustava punjenja. Optimalan sustav punjenja specifičan za Makitu omogućuje postupak punjenja u skladu sa stanjem svake baterije. Integrirani sklopovi (IC) u bateriji i punjaču međusobno razmjenjuju informacije.
 
AVT – Anti-vibracijska tehnologija
AVT je tehnologija koja smanjuje vibracije alata na ruke rukovatelja. Ugrađeni dinamički apsorber smanjuje vibracije protudjelovanjem i smanjuje neudobnost rukovatelja. 
 
MM4 - Veoma učinkovit, kompaktan i lagan
MM4 je mali 4-taktni motor. Kao 4-taktni motor, on omogućuje visoku iskoristivost goriva i čiste emisije ispušnih plinova. Ujedno je malen i snažan kao 2-taktni motor. Razina emisije ugljikovodika plus dušikovih oksida (HC + NOx) je deset puta niža nego kod 2-taktnog motora, a mnogo je manja od strogih ograničenja za emisije određenih u SAD-u i Europi.
 
Usklađenost sa smjernicom RoHS
Od 2007. godine nijedan isporučeni proizvod nije sadržavao tvari obuhvaćene smjernicom RoHS (Restriction of Hazardous Substances) (smjernica za ograničavanje uporabe određenih štetnih tvari u električnoj i elektronskoj opremi), koja je na snazi u zemljama Europske unije od 1. srpnja 2006.*
Vrlo malo naših proizvoda spada pod China RoHS (Administrative Measure on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products), smjernicu koja je stupila na snagu u ožujku 2007. i s kojom smo usklađeni od samoga početka.
* Ne uključujući motorne proizvode, pneumatske alate i velike alate za rad s drvom koji nisu obuhvaćeni smjernicom RoHS.
 
   
Ograničenje uporabe štetnih tvari
  • Olovo
  • Živa
  • Kadmij
  • Heksavalentni krom
  • Polibrominatni bifenili
  • Polibrominatni difenilni eteri
 
   
Usklađenost s REACH
Pravna ograničenja o opasnim kemikalijama sadržanim u proizvodima su postala još stroža u regulativama kao što je REACH (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – regulativa za registraciju, vrednovanje, odobravanje i ograničavanje kemikalija), koja je stupila na snagu u EU u lipnju 2007. Od 2009. Makita je istražila, pripremila i izvijestila o sadržaju tvari (SVHC) na koje se odnosi regulativa REACH. Broj tih tvari dodatno je povećan 2010. te je potrebno trajno skupljati informacije o kemijskom sadržaju, a Makita ispunjava svoju obvezu bez greške.
 
   
Energy Star
Energy star program koji provodi američka agencija za zaštitu okoliša (EPA) promovira energetski učinkovite proizvode i smjernice.
Energy star prepoznaje širok asortiman proizvoda kao energetski učinkovite i ekološki prihvatljive, uključujući kućanske električne uređaje, industrijske strojeve i računala, i ti proizvodi mogu nositi Energy star logo ako zadovoljavaju zahtjeve programa Energy star.
Makitini punjači (npr. DC18RA, DC18SD i sl.) koriste manje energije od drugih punjača i stoga mogu imati Energy star certifikat.